Pågående Event
Senaste ämnen
» VE20 | Hjärtat Kallar Dig [p]
Historia EmptyIdag på 13:01 av Ökker

» VE20: Im not the kind of sick that you can fix [Duva]
Historia Emptyons 15 sep 2021, 22:30 av Bambra

» Bildlotteri a la Skruk
Historia Emptyons 15 sep 2021, 02:17 av Tilaqiia

» Tillbaka där det började [Lykoris]
Historia Emptytis 14 sep 2021, 21:04 av Bambra

» [VE20] Bortsprungen
Historia Emptytis 14 sep 2021, 20:07 av Laali

» Aldrig Ensam Igen[P]
Historia Emptytis 14 sep 2021, 19:39 av Atheala

» Dicentra - Tidslinje
Historia Emptytis 14 sep 2021, 19:24 av Dicentra

» Avlöjad [p]
Historia Emptytis 14 sep 2021, 19:13 av Dicentra

» Ekot av regn i gamla salar [Sirocco]
Historia Emptytis 14 sep 2021, 15:46 av Sirocco

Vem är online
Totalt 1 användare online :: 0 registrerade, 0 dolda och 1 gäst.

Inga

Flest användare online samtidigt: 152, den mån 04 nov 2019, 23:54
Chatt
Uppdatering av Änglar och Demoner; Sommarnyheter 2021
Historia Emptymån 09 aug 2021, 23:38 av Yargol

God kväll alla glada!

2021 har skyndat förbi redan innan vi hunnit registrera att det ens är ett nytt år. Men, även om det känns som att det här året gått snabbt så har det också hunnit hända mycket på Numoori! Vi hoppas att ni alla har det bra nu när sommarens värsta värmeböljor förhoppningsvis släppt sitt grepp, och att alla fortfarande är friska och krya.Uppdatering av Änglar och Demoner: Aspekter!

En …


[ Fullständig läsning ]
Kommentarer: 8
Heads up! Uppdatering av karaktärslistor och titlar
Historia Emptytor 10 dec 2020, 15:57 av Yargol

Hej allesammans!

Nu när Numoori äntligen tycks vakna upp lite igen efter årets långa dvala så passar vi i Crew på att se över medlemslistan och alla karaktärer och konton vi har på sidan. Vi har med detta upptäckt att där är väldigt många karaktärer och konton som i dagsläget saknar rätt titel eller någon form av notis om vad som hänt dem, och det gör därför just nu att det ser ut som att flera spelare …


[ Fullständig läsning ]
Kommentarer: 1
Affiliates
Background Color
Numoori har en lång historia innehållande såväl mycket fred och kärlek som förödelse och krig. Många vargar, individer som flockar, har satt sin prägel på landet sedan tidernas begynnelse, och landet har härjats av naturkatastrofer, blodiga strider, gudarnas vrede och mycket mer. Vargarna i landet började räkna åldrarna för ungefär 8000 år sedan, och delar in historian i tre tydliga åldrar; den Tidiga åldern, den Mörka åldern och Kraftåldern.
Snabblänkar


Innan Tideräkningen

Hur världen skapades är för Numooris invånare ett lika stort mysterium som för oss. Landets avlägsna historia är dold i skuggor, och svaret för hur världen kom till varierar beroende på vem du frågar.

Den vanligaste skapelseberättelsen är baserad i landets religion. Det sägs att det finns en oändlig Källa, två Urenergier som fyller det här universumet, och många fler. De båda Urenergierna beskrivs oftast som Ordning och Kaos, Tid och Rum, Ljus och Mörker. En del, bara en liten del, av dessa oändliga energier tog former som var så pass begripliga att de dödliga kunde dyrka och förstå en liten del av den gåta som universumets Urenergier var. Dessa gudomar är vad som i folkmun kallas för Meimei och Tenrai, och det är de högsta gudomarna i Numooris religion.

Meimei och Tenrai skapade fem mindre gudar, de jordliga gudarna, som i sin existens utgör världen. Moriko, Jordens, myllans och naturens gudinna; Aurinko, Solens, värmen och eldens gud; Windfari, Vindens, stormens och himlavalvets gudinna; Kaito, Havets, kylans och isens gud; och Chaibos, Dödsguden som vakar över andarna efter livet.Tideräkningens början

Det sägs att den som gav landet Numoori sitt namn var en gråvarg vid namn Nimori. Det är från denna varg som Numooris tidräkning sägs ha börjat. Ingen vet exakt när detta hände, eller hur länge världen hade funnits innan Nimoris ankomst. Det som berättas är att denna gråvarg sägs ha uppvisat magiska krafter i sin hemflock, och ett högre intellekt än vanliga vargar. Detta kom att leda till att han förvisades från sin flock, och han vandrade tills han fann det land som idag kallas för Numoori, ett land på en halvö som låg avsides och otillgängligt.

Efter Nimoris ankomst vandrade fler vargar in i landet, och det dröjde inte förrän gråvargarna spred sig över Numoori. Med tiden kom Numoori att bli känt som världens centrum. Det är från Numoori som all kulturell, intellektuell och framför allt magisk utveckling kom, och fler och fler vargar bosatte sig i flockar i landet. Enligt historierna gavs gråvargarna olika förmågor och gåvor från de fem jordliga gudarna, som utvecklade deras intellekt och känslor för moral och etik likt inga andra djur som tidigare vandrat i världen. Det verkade dock endast som att vargarna tilläts utvecklas i det fria landet som var Numoori, och i världen utanför halvön var vargarna utan talets och magins förmåga. Idag är vargen dock den världsregerande rasen, även utanför Numoori, men dagens moderna varg med sina magiska förmågor och sitt arv kommer alla ursprungligen från Numoori.Tidsåldrarna

Den Tidiga åldern
År 0 – 5000
Under den Tidiga åldern vandrade gråvargarna in i Numoori, och fler och fler flockar etablerade sig i landet. Under den här tiden kom religionen att utvecklas och blev en viktig del i vargarnas liv. För många religiösa vargar kom den här tiden även att kallas för Blomstringstiden. Vargarna stod i nära kontakt till naturen och gudarna, och många psalmer, hymner, böner och traditioner föddes. De flesta av dessa gamla sånger och traditioner har gått förlorade genom åren, men en del finns fortfarande kvar. Numooris kultur blomstrade, och många stora byggnader och tempel höjdes i gudarnas ära.

Under den Tidiga åldern utvecklades vargarna, och landet delades i Gråvargar, Vitvargar och Svartvargar. Vid sidan om dessa tre raser fanns även Stäppvargarna, men då dessa främst höll sig till sig själva så är det inte många som tänker på Stäppvargen som en Ursprungsras tillsammans med Gråvargen, Vitvargen och Svartvargen. Efter 2000 år kom Numooris första inhemska ras, Kargen, att få fäste i landet, och mot ålderns slut hade många fler raser börjat utvecklas och bosätta sig i landet.Den Mörka åldern
År 5000 – 7000
Efter många år av blomstrande tro och kultur kom Numoori att falla in i det som idag kallas för den Mörka åldern. Allt fler vargar kom att ifrågasätta och motsätta sig den kultur och det levnadssätt som landets invånare hittills levt. Äregiriga och ”onda” vargar kom att bilda starka flockar som styrde i landet. De många tusenåriga civilisationerna som bildats raserades, och många flockar och traditioner dog ut. Många tempel föll och försvann, och religionen förlorade sitt fäste i landet. Ur religiösa vargars synpunkt ses den här åldern som den tid då vargarna förlorade kontakten med naturen, gudarna, och blev syndare.

Numoori härjades av strider, och många stora flockar med mål att utrota de äldre flockarna kom att orsaka många stora krig. Landets äldsta flock, Svavlinaré, som grundats av Nimori själv, hamnade i en hundraårig strid mot en stark svartvargsflock, och Svavlinaré sägs ha dött ut under den här krigshärjade tiden, och många gamla raser som funnits i landet försvann eller dog ut helt.

Under den Mörka åldern hade även vampyrerna i Numoori sin storhetstid. I samband med detta skapades även ett starkt motstånd i form av vampyrjägare, och den Mörka åldern kantas av historier om blodbad såväl mellan jägare och vampyrer som mellan landets alla flockar.Kraftåldern
År 7000-8000
Efter den Mörka åldern kom landets flockar att stabiliseras mer, och en ny balans av gott och ont växte fram i landet. Många flockar kämpade för att få större övertag mot sina motståndare, vilket ledde till en jakt på fler, starkare och nya krafter. Under den här åldern fick vargars magiska krafter ett stort uppsving, då de tidigare främst renrasiga vargraserna kom att korsas mer. Många nya raser uppstod, och med dem många nya förmågor. Krafter som tidigare varit något en enskild ras ägt delades nu av många raser, och många nya, specialiserade krafter formades. Tiderna kom att bli mindre oroliga allt eftersom flockar började gå samman och enas istället för att enbart strida, även om strider och krig fortfarande var vanligt förekommande. Under kraftålderns andra hälft drabbades landet av många svåra naturkatastrofer, vilket förändrade Numooris landskap radikalt. Stora skogar kom att försvinna och bli slätter, öknar eller hav, medan andra landmassor kom att kläs i skog eller berg. Landet skulle aldrig mer bli sig likt.Nutid
År 8000 - Idag
Numooris senaste historia präglas stort av de tidigare åldrarna. Efter den Mörka åldern och Kraftålderns oroligheter har landet blivit mycket lugnare, även om stridigheter och krig fortfarande förekommer. Många av landets stora flockar har funnits i generationer, och många nya, yngre flockar har börjat ta mer plats i landet igen. Under de senaste åren har många märkliga händelser satt sin prägel på landet, och religionen håller på att få mer fäste i vargars hjärtan igen efter många tecken från gudarna. Ingen kan längre förneka deras existens.Rollspelsevent

Gudarnas Vrede
Event | Vintern 2009 - 2010

Länge hade vargarna i landet gått i glömska, blinda för de högre makterna. Under lång tid hade de dödliga börjat ifrågasätta gudarna, och världens balans svajade med många oroligheter. Gudarna förargades av deras bristande tro, och straffade vargarna för deras nonchalans. Tenrai, en av de högsta gudomarna, ledde vreden genom landet. I en veckas tid drabbades Numoori av katastrofer. Det de flesta minns är att alla icketroende vargar under första dagen drabbades av en oerhörd paralyserande smärta. De följande dagarna drabbades landet av olika katastrofer, en för varje dag, där de jordliga gudarna gjorde världen påmind om sin existens. Under vredens sjunde och sista dag ingrep Meimei, den andra av de högsta gudomarna, och spred sitt lugn över landet.Krig och Vapenvila: Devils och Qu
Krigsrollspel | Hösten 2011 | Läs rollspelet här [Länk]

Två av landets största flockar, vilka i många år legat i fejd med varandra, kom att mötas på Numoorislätten för en av de största striderna landet hade sett på länge. Med stora förluster på båda sidor kom striden slutligen att upphöra när Qu’s dåvarande ledare, Mivria, vädjade till Nevada, dåvarande ledare av Devils. En överenskommelse och vapenvila bildades mellan flockarna i hopp om att de gamla striderna flockarna emellan skulle få sluta en gång för alla.Chaos
Event | Våren 2012 | Se eventsidan här [Länk]

Lugnet i Numoori var kortvarigt innan större oroligheter drabbade landet igen. Gudarna hade hamnat i onåd med varandra, och Aurinko, eldens gud, hade tagit sig friheter som inte tilläts eller uppskattades av de andra gudarna. Han ansåg sig vara högre ställd än de andra jordliga gudarna och försökte hävda sin plats. En strid bröt ut mellan de jordliga gudarna, där alla utom Chaibos aktivt deltog i striden. Landet drabbades under en tid av våldsamma naturkatastrofer, och stora delar av landet kom att permanent förändras till följd av jordbävningar och översvämningar. Många vargar kom att mista sitt liv under kaoset, men det finns idag fortfarande vargar som inte upplevde denna tid som särskilt svår och som av ren tur klarade sig undan de värsta katastroferna.Branden i Lövskogen
Event | Hösten 2013 | Se eventinformationen här [Länk]

En stor skogsbrand startades av misstag i dåvarande Lövskogen. Ingen vet vem som startade branden annat än den skyldige själv och gudarna. Elden kom att sluka stora delar av det som var Lövskogen, och två nya områden kom att bildas som resultat av den förödande branden; Eldskogen och Acheratiskogen.Norrskenet
Event | Vintern 2014 | Se eventsidan här [Länk]

I en veckas tid stod luften i hela landet stilla, medan starka energier rörde sig genom landet. Efter att världen hållit andan spred sig ett otroligt stort norrsken över hela landet, från norr till söder, och klädde himlen dag som natt i alla områden i en månads tid. Under denna månad kom många förunderliga ting att ske, där stenar började röra sig, floders vatten antog en röd nyans och norrskenet plötsligt föll till marken så att vargarna kunde gå genom dess sken. Vargarna i landet vet inte med säkerhet vad som hände, men det går inte att förneka att det var gudarnas skådespel. Många viskar om att det var Chaibos som visade sina känslor för Moriko.Dimman och Shendu
Event | Sensommar / Hösten 2015 | Se eventsidan här [Länk]

Många andar kom att befinna sig i landet efter att de kommit vilse under det stora Norrskenet. Andarna sökte sig till landets kuster, och en tjock dimma bildades runtom hela Numooris kust. Andarna, och i deras spår även dimman, rörde sig sakta under hösten österut, tills de nådde öarna. Där fann de något som de aldrig borde ha funnit. Något som hade släpps löst av en intet ont anande havsvarg från Shendu.Zombiesmittan
Event | 2016 - 2017 | Se eventsidan här [Länk]

Bland Öarna kom andarna att hitta många kroppar från sedan länge döda vargar, vilka drivit i land från havet. Flera av andarna försökte att besitta kropparna i hopp om att återfå sina liv, men de misslyckades. Kropparna var smittade med ett zombievirus, som efter att kropparna kommit i land och vaknat igen snabbt spred sig genom hela landet. Tre stora horder bildades, varav två besegrades. Den tredje växte sig utom kontroll och övertog hela området Ken-Yak.Jordbävning på Västkusten
Event | Januari 2019 | Se eventinformationen här [Länk]

En kraftig jordbävning skakade sent en januarikväll hela Numooris västkust. Skalvet varade i flera minuter, och var starkt nog att kännas även långt in i fastlandet på andra sidan de västra bergen. Jordbävningen orsakade stora skador, och en stor förändring på hela västkusten. Delar av bergen rasade, stora fåror och fjordar tog form, och helt nya landmassor reste sig ur havet medan andra sjönk i vågorna.Invigning av Skuggfall Teater
LAN | Augusti 2019 | Läs rollspelet här [Länk]

På Azhekaslättens öde vidder samlades vargar från när och fjärran för att inviga Skuggfall Teater; en stor gladiatorarena byggd av flocken Tenebris. Flockar från alla Numooris hörn delade under dagen läktare med varandra för att ta del av underhållningen och se på de många striderna.Attacken mot Måntemplet
LAN | November 2019 | Läs rollspelet här [Länk]

Mitt på dagen när månvargarna var som svagast så gick en grupp vargar till attack mot templet. Flera av måntemplets präster dödades, och templet brändes till grunden. När hoppet såg som svagast ut så uppenbarade sig guden Duraneir och gav sina följare ny styrka.Branden i Döda Skogen
Event | Tidigt 2020 | Se eventinformationen här [Länk]

I början av året startades en stor skogsbrand i Döda skogen, som slukade hela området. Branden varade in på den tidiga våren och slukade många liv, men när allt hopp om att släcka elden verkade ute så skedde ett mirakel. Vatten forsade fram ur den nyss torra marken från okända källor, och dränkte hela området i vilda vågor och starka strömmar. När vattnet slutligen stillats så fanns inget av den gamla skogen kvar. I dess ställe har ett nytt landskap snabbt grott: Fungoria.Meteornedslag i Öknen
Event | Tidigt 2020 | Läs rollspelet här [Länk]

En meteorit slog ner i öknen medan skogsbranden ännu härjade norr om landskapet. I den väldiga krater som kvarstår ligger en massiv spretig skepnad av glas. Glaset tros vara resterna av den stjärna som föll. Läs mer om kratern och stjärnan i öknens områdesbeskrivning.Zelenoch: Norrskenet och Zimaerna
Event | Vintern 2020 - 2021 | Se eventsidan här [Länk]

Äntligen hände det. När det stora norrskenet återvände till himlen så ledde det böljande ljuset vägen från hela landet och tillbaks i norr. Där samlades Zimaerna för att fira gudinnan Zelenochs uppenbarelse med eldar och fest. Alla vandrare som besökte festligheterna bjöds varmt inför att delta i firandet.▲ Tillbaks till toppen av sidan